Strona Główna

AUTOCOMP Sp. z o.o.             

Adres: 26-720 Policzna ul. Lipowa 1 C

KRS: 0000172160;  Regon:672969284; 

 NIP: 811-16-90-526

tel: +48 48 6770800;  tel kom: +48 601259321

Zarząd: Waldemar Szajewski : e-mail: waldemar@autocomp.pl;  

 Księgowość: Iwona Deręgowska-Celuch: e-mail: bilans@autocomp.pl

www.autocomp.pl

AUTOCOMP jest producentem kanistrów z tworzyw sztucznych do wożenia zapasu paliwa samochodowego w bagażniku lub przechowywania paliw i olejów technicznych do silników spalinowych .

AUTOCOMP -  producer of fuel cans for cars.

 Produkujemy kanistry o pojemności: 5, 10  i 20 litrów . Każdy kanister jest wyposażony w lejek z nakrętką, ułatwiający nalewanie paliwa.

Cans 5, 10, 20 litres volume with funels.

Kanistry posiadają certyfikaty UN. 

Cans are ceryfied on UN requirements.

Sprzedaż na rynku krajowym i zagranicznym. 

Usługi w zakresie produkcji detali z tworzyw sztucznych na  formach klienta:

Cooperation on producton of palstic parts with customer moulds:

1)-wytłaczanie z rozdmuchem, pojemność do 25 litrów. Blow moulding up to 25 litres volume  of product.

2)- wtryskarki 110 TON , 150 Ton i 250 Ton siły zwarcia. Injection moulding on injection moulding machines 110, 150 and 250 Tons of clamping force.

Aktualnie AUTOCOMP Sp. z o.o. realizuje projekt pt: " Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa AUTOCOMP poprzez wdrożenie nowego produktu " współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III " Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości" Działania 3.3 "Innowacje w MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-20120. Umowa  nr: RPMA.03.03.00-14-7852/17-00

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa AUTOCOMP Sp.z o.o. dzięki wprowadzonym innowacjom produktowym i procesowym, będącymi wynikami przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

- Wartość projektu 5 505 480,00 PLN

-Wkład Funduszy Europejskich 2 013 750